Wat te doen bij calamiteiten

Zweefliften mogen uitsluitend worden gebruikt door hiervoor getrainde personen

Rode lijn 1320x9

Calamiteiten zweefliften

Voor het uitvoeren van transfers bent u (in belangrijke mate) afhankelijk van uw zweeflift. Deskundig gebruik en onderhoud leveren een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid van uw lift. Toch kan het gebeuren dat uw lift u in de steek laat op momenten dat u de lift nu juist nodig heeft.

 • De storingsdienst van Domicare is bereikbaar op het algemene nummer (0570-62 44 62).
 • Daarnaast is Domicare voor klanten met een service-overeenkomst 7 dagen per week tot uiterlijk 22.00 uur ’s avonds bereikbaar voor het doorgeven van storingen. Storingen die ’s avonds voor 22.00 uur worden doorgegeven kunnen veelal direct de volgende ochtend worden ingepland en indien mogelijk verholpen.
 • Uitsluitend voor producten die bij Domicare in onderhoud zijn geldt dat ook storingen tijdens weekenden en feestdagen kunnen worden verholpen, tegen de dan geldende tarieven en toeslagen.
 • Helaas is het niet altijd mogelijk storingen snel op te lossen. Daarom is het raadzaam om tijdig na te denken over alternatieve mogelijkheden voor het uitvoeren van de noodzakelijke tilhandelingen (bijvoorbeeld door hierover afspraken te maken met thuiszorg of mantelzorg of reservehulpmiddelen).
 • Uw tillift is niet voorzien van communicatie apparatuur. Met name bij zelfstandig gebruik van uw tillift is het raadzaam hiervoor maatregelen te treffen indien de lift u onverhoopt in de steek laat (bijv. speciale alarmeringssystemen of mobiele telefoon).
 • De zweefliften zijn voorzien van een nood omlaag systeem indien de reguliere omlaag functie niet functioneert. Het is van belang dat het bedieningselement (wiel) voor deze functie beschikbaar te houden voor gebruiker en/of verzorger. Dit kan bijvoorbeeld door dit onderdeel te bewaren bij de besturingskast, die zich doorgaans bevindt in de meterkast.
 • Net als bij uiteenlopende noodsituaties geldt ook bij tilliften dat hiervoor in het uiterste geval een beroep kan worden gedaan op de alarmcentrale (112) die afhankelijk van de situatie hulpdiensten als politie of brandweer kan inschakelen om ernstig letsel of schade te voorkomen.

Nood omlaag en nood-tilfunctie HOGG zweeflift

Of de storingsoorzaak nu te wijten is aan stroomuitval of een defect van de liftinstallatie, de liftpassagier is op zijn rolstoel altijd in een veilige, niet kritieke situatie! De automatische remmen houden de lift ter plekke vast. Daarom niet overhaast reageren – neem de tijd!

Het is wenselijk om te voorzien in een systeem voor noodoproepen waarmee een betrouwbare hulpverlener wordt gewaarschuwd of waarmee hulp van buiten de locatie van de traplift kan worden opgeroepen.

Bij storingen die niet binnen een redelijk en dragelijk tijdsbestek kunnen worden verholpen, zie de bijgevoegde aanwijzing “handmatige bediening van de installatie”. Voor de handmatige bediening heeft u een handwiel meegeleverd gekregen. Dit hulpmiddel bevindt zich bij de voedingseenheid.

Zie voor instructies de handleiding RL 50, onderstaand treft u een beknopte weergave;

Stap 1:
Zet het handwiel met de verlenging op de motoras, druk het in tot aan de aanslag en draai het tot het inklikt.

Stap 2:
De remhendel van onderen door de opening in het huis vastschroeven en de rem ontluchten door in lengterichting aan de remhendel te trekken. Tegelijkertijd met de andere hand het handwiel vasthouden.

Stap 3:
Zodra de remmen ontkoppeld zijn, kan met het handwiel de aandrijving respectievelijk het hefmechanisme langzaam in beweging worden gebracht. Druk daarbij het handwiel bij de draaibeweging licht tegen de motoras zodat er een vaste verbinding is. Het handwiel tijdens de hele procedure niet loslaten!

Stap 4:
Verplaats de traplift op deze manier naar de dichtstbijzijnde plaats buiten de trapzone.
Daarna met dezelfde gereedschappen de hefmotor op dezelfde manier ontluchten (stappen 1 tot 3 zijn identiek). De rolstoel pas losmaken als deze met de 4 wielen stevig op de grond staat.

afbeelding-instructie-noodbediening-zweeflift-domicare

Evacuatie gebruiker uit de zweeflift

(Aanvullende aanwijzingen bij de bedieningsinstructies RL50; Uitgave 2008)

BELANGRIJK: Eerst met de hoofdschakelaar de stroom van de traplift uitschakelen!

De liftpassagier is in de rolstoel altijd in een veilige positie! Daarom niet overhaast reageren – neem de tijd. Bij storingen die niet in een redelijk tijdsbestek kunnen worden verholpen, stapsgewijs als volgt te werk gaan:

1) Voer geen onnodige handelingen of wijzigingen uit aan de rolstoel. Armleuningen en voetsteunen uitgeklapt laten. Eventueel bij de gebruiker blijven tot er hulp komt.

2) Roep minimaal twee krachtige personen te hulp. Probeer nooit een gebruiker alleen te evacueren!

3) De beide helpers gaan zijdelings naast de rolstoel staan, hun bovenlichaam en zicht gericht naar de gebruiker. Zo mogelijk met beide voeten op dezelfde traptrede staan.

4) Verdere handelingen

 • Armleuningen van de rolstoel verwijderen
 • De voetsteunen van de rolstoel verwijderen of naar de zijkant wegklappen (de voetsteunen zouden anders bij het optillen van de persoon kunnen storen of de rolstoel zou kunnen gaan schommelen)
 • De passagier voorzichtig naar de voorste zitkant trekken
 • De armen van de passagier eerst om de schouder van de ene, dan om de schouder van de andere helper leggen. De helpers houden de hand boven de buitenste schouder vast.
 • Dan steken de helpers hun vrije hand onder het zitvlak van de passagier door, waarbij zij de binnenkant van hun hand naar het zitvlak van de persoon richten
 • De helpers grijpen elkaars handen onder het zitvlak van de persoon stevig vast
 • Eén van beide helpers geeft het bevel tot optillen. Samen tillen zij de passagier een klein beetje op en trekken hem voorzichtig van de zitkant weg
 • Daarna gaan de helpers naar voren – de liftpassagier nu tussen zich in – en gaan samen trede voor trede naar beneden. Het wordt aangeraden dat één van de twee helpers bij elke trede een commando
  geeft, zodat de liftpassagier steeds horizontaal op de handen van de helpers rust.
 • 5) Nadat de passagier op een veilige plaats gebracht is, de rolstoel met twee personen uit de draagbeugel tillen, zodat de trap weer vrij toegankelijk is.

BELANGRIJK: De helpers mogen niet frontaal voor de liftpassagier gaan staan, omdat zij anders bij de volgende tilhandelingen hun lichaam op de trap op een gevaarlijke manier zouden moeten draaien!

Stel uw vraag, we zijn u graag van dienst!

Fout: Contact formulier niet gevonden.