Huislift referentie Naaldwijk (Zuid Holland)

Huislift HLC-3500 met dichte cabine. Alvorens tot de definitieve aankoop van de woning over te gaan is ons verzocht de mogelijkheden van de lift te onderzoeken. In nauwe samenspraak met opdrachtgever en aannemer is positie van de lift, onder een schuin aflopende kap, bepaald.