Controle nood-daal functie van de Wessex lift

Uw lift is voorzien van accu’s zodat u ook ingeval van een stroomstoring de lift kunt laten dalen.

Deze elektronische nood-daal functie is (uitsluitend) te bedienen vanuit de liftcabine.

Het is belangrijk om deze functie te testen, en het advies is om dit uit te voeren tijdens werkdagen/ kantoortijden zodat we u eventueel telefonisch kunnen ondersteunen.

1.

Start de test op de bovenste stopplaats.

Voer deze test uit met twee personen, waarbij één persoon de lift betreedt en de deur sluit.

Daarna verwijdert de andere persoon de stekker uit het stopcontact. Hierdoor wordt de stroomtoevoer naar de lift onderbroken en een stroomstoring gesimuleerd.

2.

In de cabine licht een lampje op dat aangeeft dat de knop voor de nood-daal kan worden geactiveerd. De persoon in de lift kan door deze knop in te drukken de lift omlaag bedienen.

(bedieningspaneel in lift met dichte cabine)

(bedieningspaneel in lift met open cabine)

3.

De persoon buiten de lift activeert de knelbeveiliging aan onderzijde van de lift door het indrukken van onderste witte plaat van de lift zodat de lift stop. (Als alternatief kan hiervoor de noodstop schakelaar worden gebruikt).

Plaats nadat de lift stilstaat de stekker wederom in het stopcontact, zodat de lift weer gewoon kan worden bediend en de persoon in de lift de liftcabine weer kan verlaten.

4.

Gebruik onderstaand formulier om uw testresultaten te delen.


Nood procedure hydraulische pomp

Indien de elektronische nood-daal functie niet werkt kan de lift eventueel omlaag worden gelaten door het handmatig bedienen van de hydraulische pomp. Raadpleeg hiervoor de te volgen procedure en bewaar deze in de nabijheid van de lift en/of unit met de pomp.

> Download procedure handmatige bediening hydraulische pomp