Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie-voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Domicare is sinds 2003 aangesloten bij de Koninklijke Metaalunie, een branchevereniging waarbij meer dan 20.000 bedrijven zijn aangesloten verdeeld over 50 verschillende branchegroepen. Deze voorwaarden kunnen dus met recht als algemeen worden aangemerkt.

Het eventueel afwijken van onze voorwaarden dient te worden getoetst door onze directie, bedrijfsjurist en onze verzekeraar (CAR). Om die reden zal uitsluitend ten behoeve van grootschalige projecten, afhankelijk van de omvang van een order/overeenkomst, het afwijken van onze algemene voorwaarden worden overwogen, c.q. beoordeeld.

Domicare B.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 08129821. Domicare is 100% dochter van Richard Vennik Holding B.V.

Het BTW nummer van Domicare B.V. is NL8141.29183.B.01

Heeft u een vraag over onze voorwaarden? We zijn u graag van dienst;

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Terug naar homeVoorwaarden downloaden